Lesgevers

Maak kennis met de lesgevers van Online Vet Training

Online Vet Training

Online Vet Training werd in 2019 opgericht door Geert Paes, DVM, Europees specialist inwendige geneeskunde (ECVIM-ca). 

Met OVT willen we het leven van praktijkdierenartsen en dierenartsassistenten gemakkelijker maken door praktische en klinisch relevante informatie aan te bieden via een online leerplatform.  En door een warme community te creëren waarbinnen dierenartsen en dierenartsassistenten van elkaar en met elkaar kunnen bijleren.

OVT werkt samen met een voortdurend groeiend team aan gemotiveerde specialisten die een passie hebben voor lesgeven. 

Online Vet Training lesgevers

Geert Paes

Interne Geneeskunde

Na afstuderen als dierenarts in 2006 aan de universiteit van Gent, vervolledigde Geert een internship en een residency in inwendige geneeskunde van de gezelschapsdieren. Tot 2012 werkte ze met veel plezier aan de universiteit in Gent, terwijl ze in haar vrije tijd werkte als reisbegeleider en zo haar Canadese man leerde kennen. In 2012 verhuisde ze naar West Canada waar ze eerst twee jaar als eerstelijnsdierenarts gewerkt heeft en in 2015 terug overgeschakeld is naar spoed- en verwijsdiergeneeskunde. Geert is sinds 2017 diplomate van de European college of veterinary internal medicine (ECVIM-ca). Naast werken voor OVT werkt ze ook als teleconsulent voor Velab NV, als lesgever voor de Evidensia Academy van Nederland en als specialist in Boundary Bay Veterinary Specialty Hospital in Langley, Canada.

Tim Bosmans

Anesthesie

Tim is beschikbaar om vragen over anesthesie voor de kennis database te beantwoorden.

In 2002 studeerde Tim af als dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Na een jaar in de eerstelijnspraktijk, keerde hij terug naar de Vakgroep Kleine Huisdieren om in te staan voor de anesthesie van de kleine huisdieren. Zijn passie voor anesthesie & analgesie zorgde er eerst voor dat hij, naast het kliniekwerk, zich toelegde op het schrijven van een doctoraatsthesis over peri-operatieve analgesie bij de hond. Er volgde ook een residency opleiding aan de European College of Veterinary Anaesthesia (ECVAA), waardoor zijn inzichten in de anesthesie & analgesie werden verruimd naar alle diersoorten. In zijn functie als onderwijsbegeleider en kliniekverantwoordelijke voor de anesthesie van de kleine huisdieren, ontdekte hij ook zijn liefde voor het lesgeven aan studenten en collega’s, waarbij hij steeds probeert om alles op een eenvoudige, praktische en duidelijke manier over te brengen. Het is zijn doel om het nut van gebalanceerde anesthesie, multimodale analgesie en peri-operatieve patiënt monitoring over te brengen naar zij die geïnteresseerd zijn in deze topics.

Yi Cui

Interne Geneeskunde

Yi’s diergeneeskundige avontuur begon aan de universiteit Gent, waar ze in 2012 haar diploma behaalde. Vervolgens dipte ze met een roterend internship in de kleine huisdieren voor het eerst haar tenen in de wateren der specialisatie. Ze leerde de verschillende werelden van Interne Geneeskunde kennen via meerdere externships aan verschillende universiteiten in de UK, Duitsland en Zwitserland. In de ban van Interne geneeskunde begon ze aan een residency in Giessen, Duitsland. In 2019 behaalde ze met succes de titel Europees Specialist (ECVIM-CA) in de Interne Geneeskunde voor kleine huisdieren. Momenteel geeft ze les, begeleidt ze interns/residents en werkt ze ook klinisch aan de universiteit Bern in Zwitserland. Ze geeft regelmatig online training aan Duitse dierenartsen als deel van hun permanente educatie. Haar doctoraatsthesis over tracheacollaps bij honden sluit ze binnenkort af. Yi ziet het als een persoonlijke uitdaging om complexe ziektes op een begrijpelijk en praktisch toepasbare manier uit te leggen. Tegelijkertijd wordt ze op deze manier ook gemotiveerd om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te leren van de ervaringen van de praktijkdierenarts. Haar rol in de permanente educatie van anderen is een extra motivator om zichzelf continu op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de wereld van de Interne Geneeskunde.

Dieter Everaert

Exoten

Dieter Everaert studeerde in 2004 af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent met optie ‘Kleine huisdieren’ en als keuzevak ‘Bijzondere dieren’. Onder ‘bijzondere dieren’ of ‘exoten’ wordt verstaan: knaagdieren, konijnen, koudbloeddieren (reptielen, amfibieën en vissen), vogels en fretten. Na een periode vrijwilligerswerk als dierenarts te hebben verricht in Cyprus, werd in december 2004 een eigen dierenartspraktijk opgestart te Herent, bij Leuven. In juni 2013 verhuisde de praktijk naar Wilsele (Leuven) en in april 2022 verhuisde de praktijk opnieuw. Deze keer naar een ruimer pand in Lubbeek. De praktijk heet vanaf dan CURIOVET. Dieter bouwde de afgelopen jaren een ruime ervaring op inzake bijzondere dieren en volgde tegelijkertijd tal van bijscholingen en opleidingen in het buitenland. Hij mag zich met de hand op het hart bij de top van de Belgische bijzondere diergeneeskunde rekenen. Dieter is voorzitter van de diergeneeskundige werkgroep van vogels en bijzondere dieren en lid van de diergeneeskundige werkgroep VDWE (ethologie of gedragsbiologie). Sinds 2021 is Dieter de verantwoordelijke dierenarts voor Avalon, het allereerste egelopvangcentrum in Vlaanderen.

Esther Hagen-Plantinga

Diervoeding

Esther Hagen-Plantinga afgestudeerd als dierenarts aan Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Na enkele jaren praktijkervaring opgedaan te hebben is zij in 2007 begonnen als Universitair
Docent-Onderzoeker aan de afdeling Diervoeding van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht,
waar zij tot januari 2019 werkzaam is geweest. Momenteel richt zij zich volledig op haar
diervoedingsadviesbureau, op het gebied van honden- en kattenvoeding, genaamd Nutrissues.
Haar expertise ligt op het gebied van honden- en kattenvoeding en zij is Europees erkend
specialist op het gebied van veterinaire diervoeding (Dipl ECVN).  
Een speciale interesse van Esther ligt op het gebied van de invloed van voeding op nieren en
urinewegen. Daarnaast is zij gefascineerd door de mogelijkheden van voeding om ziekten bij
dieren te voorkomen. Haar missie is om goed onderbouwde en begrijpbare informatie over te
brengen aan eenieder met interesse in de voeding van dieren, om zo bij te dragen aan
gezondheid en welzijn.

Nausikaa Devriendt

Chirurgie

Nausikaa Devriendt studeerde af in 2010 als dierenarts aan de Universiteit van Gent. Vervolgens deed ze
gedurende 1 jaar een roterend internship kleine huisdieren eveneens aan de Universiteit Gent. Daarna werkte ze gedurende een jaar in een doorverwijskliniek in het Verenigd Konikrijk waar ze naast eerstelijns diergeneeskunde vooral assisteerde bij chirurgieën onder leiding van residents en
specialisten chirurgie. Na een maand ad interim assistent chirurgie aan de Universiteit van Gent werkte ze gedurende een half jaar aan de Universiteit van Parijs als assistent chirurgie. Aan de Universiteit van
Parijs deed ze eveneens een Master na Master ‘ Sciences chirurgicales’ waarvoor ze onderzoek deed naar het gebruik van stamcellen en BMP-2 om grote botdefecten te stimuleren om te helen. In 2014 begon ze aan een residentie chirurgie aan de Universiteit Gent en ze behaalde haar titel van Europees specialist in chirurgie kleine huisdieren in 2019 (Dipl ECVS). Sinds 2017 werkt ze als assistent chirurgie
aan de Universiteit Gent waarbij ze naast praktijk ook onderzoek doet. In 2021 behaalde ze haar
doctoraatstitel met onderzoek over extrahepatische portosystemische shunts bij honden.

Lisa Stammeleer​

Interne Geneeskunde​

Lisa werkt momenteel aan een doctoraat dat handelt over de opvolging van hyperthyroïde katten na behandeling met radioactief jood. Naast haar doctoraat blijft ze halftijds kliniekwerk doen aan de Universiteit Gent, afdeling inwendige geneeskunde en geeft ze verder ook les aan studenten diergeneeskunde, alsook postuniversitaire bijscholingen aan dierenartsen.

Joachim Proot

Chirurgie

Joachim Proot (diplomate ECVS) is in 2001 afgestudeerd als dierenarts aan de
Universiteit van Gent. Na zijn afstuderen heeft hij een internship gevolgd in Canada om vervolgens vijf jaar in Engeland gewerkt te hebben. Na het behalen van zijn Certificate in Small Animal Surgery; in 2006 ging hij aan de slag in een tweedelijns
kliniek in het Verenigd Koninkrijk en volgde daar zijn ECVS specialisatie opleiding.
Joahim is momenteel werkzaam als weke delen chirurg in Dierenziekenhuis
Barendrecht (Nederland) en werkt bovendien als gepassioneerd lesgever voor de Evidensia Academy (Nederland). Joachim s interesse ligt bij de weke delen chirurgie, maar in zijn specialisatie-traject heeft hij ook ruime ervaring opgedaan met orthopedie en neuro-chirurgie.

Hilde De Rooster

Chirurgie

Hilde de Rooster studeerde af als dierenarts aan de UGent in 1993. Ze vertrok naar Schotland, waar ze
na een jaar een Master in Veterinary Medicine behaalde aan de Universiteit van Glasgow. Na haar terugkeer werkte ze 8 jaar in een kleine huisdieren kliniek in Berchem waar ze
eerstelijnsdiergeneeskunde, orthopedie en chirurgie beoefende en tegelijkertijd haar doctoraat (2001)
afwerkte. Sedert 2003 verzorgt ze doorverwijspatiënten in de kliniek voor gezelschapsdiern van de
Faculteit Diergeneenskunde, UGent. Vijf jaar later legde ze met succes het Europese chirurgie examen af, waardoor ze de titel van specialist (Dipl ECVS) mag voeren. Haar huidige taak bestaat uit de
theoretische en praktische opleiding van studenten, interns en residents wat betreft de weke delen chirurgie. Opereren is nog steeds haar passie. Daarenboven begeleidt ze verschillende doctoraten over
chirurgie-gerelateerde onderwerpen en is ze erg actief in translationeel kankeronderzoek.

Veronique Liekens

Cardiologie

In 2006 studeerde Veronique af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, optie kleine huisdieren. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Antwerpen en verscheidene dierenartsenpraktijken, begon ze in 2008 haar eigen praktijk. Haar interesse ging toen reeds uit naar de cardiologie. Naast verschillende binnenlandse en buitenlandse opleidingen, waaronder ESAVS-cursussen en ECVIM-ca congressen, heeft ze haar praktische kennis bij ECVIM-ca Diplomate Cardiologie A.Vollmar in Bonn, Duitsland opgedaan. Na zich op deze manier in het onderwerp te specialiseren, besloot ze om de eerstelijnspraktijkzorg achter zich te laten en zich volledig toe te leggen op de discipline cardiologie. Dat heeft ertoe geleid dat ze op dit moment in verschillende dierenklinieken en -praktijken de cardiologische doorverwijzingen voor haar rekening neemt. In 2019 slaagde ze, na een tweejarige opleiding, schrijfopdrachten en een examen, in het behalen van een Certificate in Veterinary Cardiology in de UK (GP Cert Cardiology). Sinds februari 2016 werkt ze eveneens op de afdeling cardiologie kleine huisdieren aan de Universiteit Gent, waar ze instaat voor de consultaties cardiologie en de begeleiding en opleiding van de laatstejaars studenten diergeneeskunde. Verder voert ze cardiologische consultaties uit in haar privépraktijk in Bonheiden. Ze hecht veel belang aan de kruisbestuiving tussen het werk in de praktijk en dat aan de universiteit.

Theo van den Herik

Spoed en Intensieve

Theo van den Herik VTS ECC Paraveterinair – specialist. Theo is via het Groenhorst College in Barneveld paraveterinair geworden. Daarna heeft hij de HBO opleiding Diergezondheidszorg en Veehouderij van de Hogeschool Delft doorlopen waarmee hij zijn Ing. titel behaalde. Vervolgens heeft hij tien jaar voor Dierenzorggroep Lek en Linge gewerkt, een eerstelijnspraktijk. Daarna is hij bij de Spoedkliniek Midden Nederland aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaan werken. Sinds 2012 is hij binnen de universiteit van baan veranderd en heeft daar tot november 2017 gewerkt op de intensieve zorg afdeling. In november 2013 heeft hij het examen van de Academy of Veterinary Emergency and Critical Care Technicians (AVECCT) gehaald en mag zich sindsdien Veterinary Technician Specialist noemen in de Emergency and Critical Care (VTS ECC). Sinds november 2017 is hij werkzaam voor Evidensia waar hij voor de Evidensia Academy en in de verschillende dierenziekenhuizen werkt.

Margot Kyra van den Oudenhoven

Exoten

Margot Kyra van den Oudenhoven behaalde in juni 2021 met onderscheiding haar
professionele bachelor ‘Agro- en biotechnologie Dierenzorg’ aan de Odisee co-hogeschool in
Sint-Niklaas en schreef er haar bachelorproef over ‘Dierenwelzijn en lockdownmaatregelen in
Belgische dierentuinen’.
Met een passie voor bijzondere diersoorten en bovendien zelf baasje van gerbils, ratjes en
konijnen, is ze na haar afstuderen voltijds beginnen werken als dierenartsassistent bij
Curiovet, een dierenartsenpraktijk uitsluitend voor bijzondere en exotische diersoorten. Haar
takenpakket bestaat vooral uit het het verzorgen van de gehospitaliseerde dieren, het uitvoeren
van de laserbehandelingen, wondverzorging, het nemen van rx-foto’s en het assisteren bij
operaties alsook administratieve taken zoals het telefonisch onthaal, sociale media en e-mails en
het opvolgen van bestellingen en leveringen.
In een snel ontwikkelend veld, is het uitermate belangrijk om steeds up-to-date te blijven. Naast
de hopen kennis die ze opdoet tijdens het werken op de praktijk, volgt Margot ook op zeer
regelmatige basis bijscholingen en webinars over alle dieren die behandeld worden op de
praktijk.

Ine Cornelis

Neurologie

Ine Cornelis is afgestudeerd als dierenarts in 2008 aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent). Aansluitend heeft zij gedurende één jaar een roterend internship gevolgd aan de Vakgroep Kleine huisdieren (Faculteit Diergeneeskunde) te Merelbeke.

In oktober 2009 is Ine gestart aan haar specialisatie opleiding (residency) in de neurologie, welke zij met succes heeft afgerond in 2014 met het behalen van haar Europees specialisten diploma (Diplomate of the European College of Veterinary Neurology). Tegelijkertijd is zij ook begonnen aan een doctoraatsonderzoek over de diagnose, behandeling en prognose van meningoencefalomyelitis van onbekende oorsprong bij de hond.

Van november 2014 tot november 2015 heeft zij gewerkt als Staff Clinician in Neurology and Neurosurgery aan de Royal Veterinary College in Londen.

Na haar terugkeer naar de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) eind 2015, werkte Ine verder aan haar doctoraat, welk ze met succes verdedigde in april 2017. Sindsdien werkt Ine als specialist neurologie aan de Kliniek Kleine Huisdieren (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent). 

Sanne Melis

Anesthesie

Sanne is afgestudeerd als dierenarts in 2008 aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit
Gent). Aansluitend heeft ze een roterend internship gevolgd aan de Vakgroep Kleine Huisdieren
te Merelbeke. Na een jaar als anesthesie intern in Frankrijk te hebben gewerkt keerde ze terug naar Gent en begon zij aan haar specialisatieopleiding in de anesthesie, welke ze in 2014
succesvol voltooide met haar Europees specialisten diploma (Diplomate of the European College
of Veterinary Anaesthesia and Analgesia). In 2015 verhuisde ze naar het Verenigd Koningrijk, waar ze in RCVS Recognised Specialist in Veterinary Anaesthesia werd. Ze is sinds 2016 werkzaam bij Pride Veterinary Referrals als anesthesist. Ze is daar ook verantwoordelijk voor de
pijnkliniek. Sanne is speciaal geïnteresseerd in de inductie en monitoring van anesthesie, het herkennen van pijn bij dieren en het behandelen van chronische pijn.

Sophie Vandenabeele

Dermatologie

Sophie Vandenabeele studeerde in 1999 af op de UGent in de afstudeerrichting Optie Kleine Huisdieren.

Na een internship in een dierenkliniek in Antwerpen, startte zij in 2001 een residentie in diergeneeskundige dermatologie aan de Universiteit van Davis, Californië. Dit resulteerde in 2004 in een specialisten diploma van het ACVD. In 2006 werd zij lid van de ECVD.

In 2009 werd zij Kliniekhoofd Dermatologie op de dienst Dermatologie van de Vakgroep Kleine Huisdieren aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.

In 2014 behaalde zij haar doktoraatstitel met het proefschrift getiteld: nieuwe inzichten in caniene recurrente flank alopecie. Sinds september 2018 is zij hoofd van het residentie programma voor diergeneeskundige dermatologie op de faculteit Diergeneeskunde.

Martijn Beukers

Medische Beeldvorming

Na afstuderen als dierenarts aan de faculteit in Utrecht heeft Martijn ruim twee jaar in de praktijk gewerkt, waar zijn interesse in de radiologie alsmaar groeide. Daarom is hij in 2010 teruggegaan naar de faculteit en heeft daar een opleiding tot specialist veterinaire diagnostische beeldvorming gevolgd, en in 2013 is hij geslaagd voor het Europees specialisten examen.

Als radioloog werkt hij onder andere voor twee klinieken van Evidensia, de Spoed en Verwijskliniek voor Dieren in Barendrecht en Dierenziekenhuis Hart van Brabant in Waalwijk. Hij beoordeelt daar de CT’s en MRI’s, doet een deel van de echo’s en ondersteunt bij de beoordeling van röntgenfoto’s. Ook geeft hij binnen Evidensia onderwijs en begeleidt zo dierenartsen en assistenten die zich verder willen ontwikkelen binnen de diagnostische beeldvorming. Eén dag per week doet hij onderzoek naar nieuwe MRI-technieken waardoor honden met rugproblemen in de toekomst hopelijk beter behandeld kunnen worden.

Nicole Willems

Chirurgie, Orthopedie

Nicole Willems is Europees specialist chirurgie en orthopedie gezelschapsdieren. In 2007 studeerde ze met genoegen af aan de Universiteit Utrecht en werkte ze als eerstelijnsdierenarts in verschillende dierenartsenpraktijken. In 2010 volbracht zij een internship op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Aansluitend deed zij promotie onderzoek aan de Universiteit Utrecht naar de ontwikkeling van regeneratieve strategieën voor mensen en dieren met versleten tussenwervelschijven en verdedigde ze met succes haar proefschrift in 2016. Vanaf 2015 combineerde ze haar promotieonderzoek met een baan als dierenarts op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Daarna startte ze daar haar opleiding tot specialist chirurgie en na het behalen van haar examen in 2023 werd ze toegelaten als Diplomate tot het European College of Veterinary Surgeons. Nicole is een bevlogen chirurg die graag op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op haar vakgebied en deze ook graag met collega’s deelt.

Christophe Verroken

Orthopedie

Christophe Verroken behaalde zijn diploma diergeneeskunde in 2016 aan de universiteit van Gent. Sinds 2018 werkt Christophe in een tweede- en derdelijns verwijskliniek. Binnen die kliniek legt hij zich volledig toe op de orthopedie. Hij volgde alle cursussen van Orthopaedics aan de European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) en heeft in 2022 met succes de titel specialist in de Orthopedie behaald (DVM-CSAVP). Daarnaast behaalde hij eveneens het Certificate PennHip (beoordelen van heupen). Christophe volgt daarnaast ook de Soft Tissue Surgery courses aan de ESAVS en Fracture management aan de AO Vet.

Leen Verhaert

Stomatologie

Dr. Verhaert studeerde af in 1985. Om zich verder te bekwamen in de chirurgie werkte ze een jaar aan de Faculteit Diergeneeskunde te Gent als Student Navorser. Als dochter van een stomatoloog (mond-en tandarts) was ze voorbestemd om zich vooral toe te leggen op de mond-en tandheelkunde van dieren. Via een drie maand durende opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde te Wenen, cursussen en internationale congressen, en doorgedreven zelfstudie werd ze steeds meer bedreven in het oplossen van mond- en tandproblemen.

Sinds 1998 is ze de eerste Europese Specialiste in de Tandheelkunde (Diplomate, European Veterinary Dental College) in de Benelux. In juli 2011 startte ze haar eigen praktijk ‘Dier en Tand’ , waar ze enkel nog tandheelkunde en mondchirurgie bij gezelschapsdieren uitoefent samen met haar steun en toeverlaat, assistente Anke Sinnaeve.

Naast haar werk in de praktijk geeft ze opleiding aan studenten diergeneeskunde in de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, en ze is een gewaardeerd spreekster op nationale en internationale cursussen, workshops en congressen.

Sabine Schoofs

Oogheelkunde

Sabine Schoofs studeerde in 1989 met onderscheiding af als Dokter in de Diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG). Daarop volgde ze twee jaar bijkomende opleidingen in de oogheelkunde en de weke delen chirurgie aan de faculteit. Terug in België was ze vervolgens gedurende enkele jaren voltijds verbonden aan de faculteit in Merelbeke waar ze verantwoordelijk was voor alle oogheelkunde en weke delen chirurgie.
Tussen 1989 en 1992 werkte ze in verschillende gezelschapsdieren praktijken en in de Zoo van Antwerpen.

In 1992 werd ze, omwille van haar multiple publicaties en opleidingen, toegelaten om deel te nemen aan het examen voor Europees Diplomate in de Oogheelkunde. Wegens gebrek aan tijd omwille van drukke beroepsbezigheden besloot ze echter deze allerlaatste stap naar het diploma niet te zetten.

Van 1992 tot 1998 werkte ze op de faculteit diergeneeskunde Gent/Merelbeke. Ze nam de leiding van dienst oogheelkunde en de dienst chirurgie op zich gedurende die 7 jaren. Ze startte met het geven van dissectie namiddagen aan de studenten op vrijwillige basis. Daar ontstond haar passie voor het lesgeven onder vorm van hands on.

In 1996, richtte Dokter Schoofs samen met een collega Dierenartsenpraktijk Clos Fleuri op, een doorverwijs praktijk van hoog niveau. In 2012 werd de samenwerking met enkele collega’s stopgezet, maar de naam en visie bleven dezelfde: HOOGSTAANDE , SNELLE, KWALITATIEVE EN BETAALBARE DIERGENEESKUNDE met een POSITIEVE INGESTELDHEID.

In 1997 richtte Dokter Schoofs tevens de VZW Practische Bijscholing voor Dierenartsen op. Deze organisatie, die erkend is door de Vlaamse overheid, richtte gemiddeld zo’n 50 bijscholingen per jaar in voor collega-dierenartsen en assistenten. En dit al 25 jaar.

In 2015 richtte Sabine Dierenartsencentrum Clos Fleuri op in Sint Idesbald. Een moderne praktijk waar bv de eerste kijkoperaties in West Vlaanderen uitgevoerd werden.

Beide praktijken zijn al jaren Cat friendly practices. Die van Merelbeke was de eerste in Vlaanderen. Sabine is national Partner van het ISFM voor Belgie.

Beide praktijken stellen samen 16 mensen te werk. Onder coaching/management van Sabine.

Sinds 2019 is Sabine Schoofs lid van de Clinical board van Evidensia België en maken de praktijken deel uit van IVC.

Ze is sinds ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van de de lesonderwerpen van de Academy België

In de dagelijkse praktijk bestaat haar werk nu nog steeds voornamelijk uit Oogheelkunde (inclusief Phaco etc) , weke delen chirurgie en key hole chirurgie (inclusief intracorporele gastropexie etc).

Lennert Pieraets

Exoten

Lennert is in 2019 te Merelbeke afgestudeerd als dierenarts. Hij heeft hierna een jaar met kleine en grote (huis)dieren in Zweden en twee jaren in een dierenhospitaal in Denemarken gewerkt. Omwille van zijn grote interesse in bijzondere diersoorten, besloot hij terug te keren naar België en heeft hij zich sinds januari bij team Curiovet aangesloten. Momenteel is hij zich aan het bijscholen om zijn certificaat “General Practicioner Exotic Animals” te behalen, maar sinds maart 2023 kan je bij Lennert terecht voor eerstelijnsconsultaties.

Damy Pelsmaekers

Interne geneeskunde

Damy is in 2011 afgestudeerd aan de UGent als dierenarts gezelschapsdieren. Na enkele jaren praktijkervaring op te doen, inclusief een officieel roterend internship in een privékliniek, maakte hij de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk in 2014. Daar is hij 5 jaar werkzaam geweest in een ‘Tier 3 veterinary hospital’, maar heeft nadien toch zijn weg teruggevonden naar België. Intussen is hij werkzaam in een verwijskliniek en behaalde in 2022 zijn ESAVS-certificate in inwendige ziekten.
In zijn huidige functie zorgt hij mee voor de nodige ondersteuning en de begeleiding van de nieuwe en startende dierenartsen.

Altijd op zoek naar nieuwe lesgevers

Online Vet Training is altijd op zoek naar nieuwe lesgevers. Ben jij een specialist en gepassioneerd door lesgeven? Dan horen wij graag van jou!

Klaar om lid te worden van OVT?

Schrijf je dan nu in voor ons GRATIS proeflidmaatschap
Gratis