Wanneer je een lesdag moet missen van een van de leertrajecten bestaat er steeds de mogelijkheid om deze achteraf zelfstandig online in te halen.