Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Kan TSH ook in de kat gemeten worden en wanneer is het aangeraden om TSH te meten?

Het TSH kan gemeten worden in katten die verdacht zijn van hyperthyroïdie of ter diagnose van hypothyroïdie (zie vraag `Komt hypothyroïdie bij de kat voor?). In de humane geneeskunde wordt TSH standaard gemeten in mensen die verdacht zijn hyperthyroïdie. Bij katten met hyperthyroïdie wordt tengevolge van de negatieve feedback van schildklierhormonen op de hypofyse een zeer laag (ondetecteerbaar) TSH verwacht. Dr. Marc E Peterson, veterinair endocrinoloog, die zeer veel onderzoek naar schildkliergerelateerde ziektes bij katten leidt, raadt aan om het TSH te meten in katten waarbij het totaal T4 (TT4) of het vrije T4 (fT4) slechts mild gestegen is (en waarbij men dus niet zeker is of de kat hyperthyroïdie heeft of niet). Is bij deze katten het TSH ondetecteerbaar laag dan heeft deze kat hoogstwaarschijnlijk hyperthyroïdie (beginstadium of mild). Heeft de kat een detecteerbaar TSH dan is hyperthyroïdie erg onwaarschijnlijk. Tot nog toe was er geen TSH assay voor katten beschikbaar en moest de TSH assay voor honden gebruikt worden. Deze heeft als nadeel dat moeilijk verschillen detecteert tussen zeer lage TSH concentraties. Recent ontwikkelde Zomedica een `in huis` TSH assay voor katten die gevoeliger is en ook de lagere TSH concentraties beter kan detecteren. Waarschijnlijk wordt deze test in de komende jaren ook in Europa beschikbaar. In tussentijd kan de TSH assay voor honden ook voor katten gebruikt worden. Dr. Marc E Peterson raadt ook aan om het TSH te meten in ALLE katten voor behandeling met radioactief iood. In een studie die nog gepubliceerd moet worden, vond zijn groep dat katten die VOOR behandeling een detecteerbaar TSH hadden een 8x groter risico liepen om na behandeling iatrogene hypothyroïdie te ontwikkelen. Verder is het aangeraden om bij de monitoring van behandeling voor hyperthyroïdie (medicamenteus of na chirurgie/radioactief iood) niet alleen het totaal T4 op te volgen, maar ook het TSH (zeker in katten met een laag TT4 en/of azotemie) om vroegtijdig hypothyroïdie op te sporen. REFERENTIEWAARDE TSH bij de kat: < 0.3 ng/ml.