Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Wat is de prognose voor idiopathische renale hematurie bij de hond?

Een recente retrospectieve studie bij 41 honden met idiopathische renale hematurie (Kortum AJ et al, JSAP, 2021) rapporteerde dat de prognose als relatief goed beschouwd kan worden, met een gemiddelde overlevingstijd van 1482 dagen vanaf het moment van diagnose en met slechts 1 hond die werd geëuthanaseerd vanwege de aandoening.