Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Wat is het verschil tussen totaal T4 en vrij T4 en hoe kunnen deze gebruikt worden voor de diagnose van hyperthyroïdie bij de kat?

Het totale T4 (TT4) meet zowel de ongebonden als de gebonden (aan eiwitten) fractie van T4 (thyroxine). Terwijl het vrij T4 (fT4) enkel de ongebonden fractie meet. fT4 heeft een hogere sensitiviteit (minder kans op vals negatieve resultaten) voor de diagnose van hyperthyroïdie dan TT4, omdat TT4 vals verlaagd kan zijn tengevolge van niet schildkliergerelateerde aandoeningen (‘sick euthyroid syndroom’).

Nagenoeg elke aandoening kan een daling van TT4 veroorzaken en veel katten die ouder zijn en hyperthyroïdie hebben, hebben bijkomende aandoeningen (zoals bv. chronische nierziekte). Verder fluctueert het TT4 ook gedurende de dag en kan dit ook een reden zijn waarom een kat met hyperthyroïdie toch een TT4 kan hebben dat binnen de referentiewaarden ligt. We spreken in deze gevallen van ‘occulte hyperthyroïdie’. Om in deze katten een diagnose van hyperthyroïdie te bevestigen, kan het nuttig zijn om het fT4 te meten. Het fT4 is in 95% van de katten met ‘occulte hyperthyroïdie’ gestegen (Peterson ME et al, J Am Vet Med Assoc, 2001).  Als het vrije T4 bij deze dieren gestegen is dan verhoogt dit de waarschijnlijkheid dat de kat effectief hyperthyreoïdie heeft, maar het is belangrijk om te weten dat het vrije T4 ook gestegen kan zijn bij niet schildkliergerelateerde aandoeningen. Om deze reden is het fT4 geen goede screeningstest voor hyperthyroïdie omdat de specificiteit lager is dan TT4 en er meer ‘vals positieve’ resultaten mee gezien kunnen worden.

Om de specificiteit van het vrije T4 te verhogen (en om dus een minder grote kans op vals positieve resultaten te hebben), kan het fT4 gecombineerd worden met TSH. In katten met hyperthyroïdie is het TSH gehalte bijna steeds ondetecteerbaar laag. Een gestegen fT4 met een ondetecteerbaar TSH maakt hyperthyroïdie zeer waarschijnlijk, terwijl een gestegen fT4 met een detecteerbaar TSH hyperthyroïdie onwaarschijnlijk maakt.