Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Wat is idiopathische renale hematurie?

Idiopathische renale hematurie is een aandoening die voorkomt bij mensen en bij honden waarbij er aanzienlijk bloedverlies is afkomstig van een of beide nieren. De oorzaak van de ziekte is nog niet bekend. Het komt het meest voor bij dieren van jongere tot middelbare leeftijd. In sommige studies zijn grote rassen en intacte honden gepredisponeerd. In een recente retrospectieve studie (Kortum AJ et al, JSAP, 2021) waren Boxers en Amerikaanse Cocker Spaniels frequenter gezien.

De meeste honden ontwikkelen een milde regeneratieve anemie, terwijl sommige honden een significante anemie ontwikkelen. Bij bepaalde honden zal er uiteindelijk ijzertekort ontwikkelen met lage MCV en MCHC als gevolg van chronisch bloedverlies en wordt de anemie niet regeneratief. Azotemia, als gevolg van ureterobstructie kan optreden, maar is zeldzaam.

De ziekte wordt gediagnosticeerd door uitsluiting van andere oorzaken voor hematurie zoals trauma, urineweginfectie, stollingsstoornissen en urolithiasis en door het bevestigen van bloed afkomstig van de vesicoureterale overgang tijdens cysto-endoscopie.