Diagnose van FIP bij de kat

Deel 1 – inleiding en algemene labo bevindingen Deel 2 – Effusies, cerebrospinaal vocht en glasvocht Deel 3 – antilichaam testen Deel 4 – antigen…