• Geert Paes

  Beheerder
  4 september 2021 at 00:36

  Idealiter zouden we het geioniseerde magnesium willen kunnen meten, omdat 99% van het Mg intracellulair is en het totale Mg bijgevolg geen goede weerspiegeling geeft van het totale lichaams Mg.

  Uitgesproken hypoMg kan leiden tot hypoparathyroidie, al leidt milde hypoMg meestal tot een stijging van het PTH.

  Honden waarbij de hypoparathyroidie het gevolg is van de hypoMg gaan meestal een normalisatie van hun calcium waardes bekomen louter door Mg supplementatie. Als dit niet het geval is (en hypocalcemie persisteert ondanks verbetering van Mg waarden) dan is de Mg niet de oorzaak van de hypoparathyroidie.

  Erge hypoMg komt niet vaak voor en er zijn niet heel veel oorzaken (waar we bij deze pup aan denken). Enige mogelijkheden voor hypoMg bij deze pup zouden evt kunnen zijn:

  – Malabsorptie/maldigestie (kan bijkomend ook voor hypovitaminose D en hypocalcemie zorgen en is bv beschreven bij de yorkshire terrier met protein losing enteropathie) –> meestal hebben deze dieren maagdarmklachten

  – Renale tubulaire acidose –> leidt tot urinair verlies van Mg

  – Pancreatitis –> we zouden ook verwachten dat de hond in dit geval iets van klinische klachten passend bij pancreatitis zou vertonen.

  De erge hypocalcemie bij een jonge hond die op een normale commerciele voeding staat, is het meest waarschijnlijke het gevolg van hypoparathyroidie (al dan niet veroorzaakt door erge hypoMg). Rachitis (tekort aan vit D) of renale secundaire hyperparathyroidie kan niet volledig uitgesloten worden, maar lijkt wel minder waarschijnlijk gezien het feit dat de hond een normaal dieet krijgt (al lijkt het me wel nuttig om de pup over te schakelen op een hoogwaardig puppy dieet).

  Ik zou verdere testen aanraden qua diagnostiek:

  – Urineonderzoek –> pH, aanwezigheid van glucose of eiwit? zaken die kunnen wijzen op renale tubulaire acidose

  – Veneuze bloedgassen –> indicatie voor acidose?

  – Vit D bepaling en PTH bepaling

  – DGGR lipase –> ter volledigheid, al lijkt pancreatitis mij heel weinig waarschijnlijk

  – Nog eens goed navragen of deze pup klachten als diarree of braken of mindere eelust heeft gehad –> iets dat zou kunnen wijzen op malabsorptie/maldigestie en evt ook echo abdomen om maagdarmkanaal te evalueren

  – TLI om exocriene pancreasinsufficientie (als mogelijke oorzaak van malabsorptie/maldigestie) uit te sluiten –> al heeft de hond hier wel geen klinische klachten van

  – Rx van een aantal lange beenderen –> is er sprake van verminderde mineralisatie van de beenderen?? Dit zou je verwachten bij rachitis en/of secundaire nutritionele hyperparathyroidie.


  Qua behandeling voor de hypocalcemie en hypomagnesemie verwijs ik graag naar de protocollen -Behandeling hypoparathyroidie bij hond en kat- en -behandeling van hypomagnesemie-


  Geert Paes

  DVM, Dip ECVIM-ca