Starters of Opfrissing traject - Online Vet Training

Begeleide online zelfstudie voor dierenartsen

Algemene informatie over het starters of opfrissing leertraject

Wat is het OVT starters/opfrissing leertraject?

Het OVT starters/opfrissing leertraject is een nieuwe studieformule bestaande uit een combinatie van zelfstandig online leren, en periodieke live contactmomenten. Dit traject is gefocust op het voorzien van een degelijke ‘allround’ kennis. Het is zowel geschikt voor startende dierenartsen, met nood aan een solide basis, als voor meer ervaren dierenartsen die nood hebben aan een grondige opfrissing.

Het online gedeelte bestaat uit 10 modules die elk gedurende 4 tot 6 weken een ander vakgebied behandelen (hier vind je een gedetailleerd overzicht). Je legt één module per keer af in een voorafbepaalde volgorde. Bij voltooiing van een module open je automatisch de volgende stap van het leertraject.

Verder zijn er vier ‘live’ contactmomenten (bekijk hier de exacte data en locaties). Drie van deze momenten zijn fysieke lesmomenten, de vierde is een ‘live online’ contactmoment. We moedigen je aan om bij deze contactmomenten aanwezig te zijn. Zo kan je de andere deelnemers van het traject leren kennen.

We maken bovendien een online forum aan en, indien gewenst, een whatsapp groep waarin de deelnemers van het traject onderling met elkaar contact kunnen hebben.

De modules bieden een variatie van online webinars, artikels, toetsmomenten, podcasts en interessante documenten. Dit houdt het leuk en afwisselend! Vervolgens sluit je elke module af met een toets.

Het traject loopt van juni 2024 tot juni 2025. Je moet erop rekenen dat het doorlopen van het volledige traject ongeveer 80 uur (gemiddeld 7 tot 12 uur per module) in beslag zal nemen. Het zou zonde zijn indien het je niet lukt om het volledige traject te doorlopen, dus we raden aan om je enkel in te schrijven indien je deze tijd kan vrijmaken.

Bij elke module wordt de mogelijkheid geboden om optioneel nog extra lessen te volgen.

Je verdient met het traject meer dan 80 erkende bijscholingspunten. Maar nog belangrijker: je zal helemaal up to date zijn over een groot aantal diergeneeskundige onderwerpen!

Aangezien je dit traject in kleine groep doorloopt, geeft het je bovendien de kans om contact te leggen met collegae en elkaar ondersteuning te bieden tijdens het doorlopen van het traject en hopelijk ook daarna!

Het traject start in juni 2024 en loopt tot juni 2025.

Indien je beslist dat je het traject wil doorlopen ZONDER de live contactmomenten dan kan dit ook. In dit geval kan je starten op elk moment, maar zal je het traject volledig zelfstandig doorlopen zonder ondersteuning van een groep of van onze lesgevers.

Een minimaal aantal van 15 personen is nodig om het traject te laten doorgaan. We houden de groep klein, met een maximum van 25 personen.

Data en locaties voor de live contactmomenten van het OVT leertraject

1. Woensdag 12 juni 2024 (in persoon, startdatum van het traject)​

 • Locatie: Leuven
 • Tijdstip: 14u – 18u
 • Locatie: online
 • Tijdstip: 15u – 17u30
 • Locatie: Leuven
 • Tijdstip: 14u – 18u
 • Locatie: Leuven
 • Tijdstip: 14u – 18u

Prijzen

 • Early bird (voor 31/1/2024): 800 euro
 • Na 31/1/2024: 850 euro
 • Online traject alleen zonder ‘live’ contactmomenten: 600 euro*
 • Een OVT jaarlidmaatschap is inbegrepen binnen de prijs**

* In dit geval zal je het traject volledig zelfstandig doorlopen, zonder ondersteuning van groep of lesgevers. Uiteraard kunnen vragen aan lesgevers steeds gesteld worden via forum of mail.

** voor reeds bestaande OVT leden wordt hun lidmaatschap automatisch met een volledig jaar verlengd.

Gedetailleerd programma

Omschrijving inhoud

Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek, het zijn onderzoeken die we dagelijks uitvoeren in de praktijk. Ze kunnen ons dan ook voorzien van zeer veel nuttige informatie. Aan de hand van klinische cases overlopen we systematisch welke informatie je kan halen uit een bloedonderzoek. In deze module komt het volgende aan bod:

 • Hematologie:
  • Hoe classificeer je anemie?
  • Hoe kunnen parameters in het bloed je helpen de oorzaak van anemie te achterhalen?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken voor erythrocytose?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken voor afwijkingen in leukocyten en thrombocyten?
 • Bloeduitstrijkje:
  • Hoe bekijk je systematisch een uitstrijkje?
  • Welke info kan je halen uit het uitstrijkje?
 • Biochemie: met een uitgebreide bespreking van:
  • Nierwaarden
  • Leverwaarden en lever functietesten
  • Glucose
  • Eiwitten en elektroforese
  • Cholesterol en triglycerides
  • Lipase, amylase
  • Creatinine kinase

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca,
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 10
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 10 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: online webinar ‘immuungemedieerde hemolytische anemie’, podcast ‘bloedtransfusies in de praktijk’.

Gebruikte leermaterialen

Artikels, interessante documenten, klinische cases, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek, het zijn onderzoeken die we dagelijks uitvoeren in de praktijk. Ze kunnen ons dan ook voorzien van zeer veel nuttige informatie. Aan de hand van klinische cases overlopen we systematisch welke informatie je kan halen uit een bloedonderzoek. In deze module komt het volgende aan bod:

 • Elektrolyten:
  • Wat veroorzaakt afwijkingen in natrium, chloor, kalium, calcium en fosfor
 • Urineonderzoek:
  • Welke informatie kan je halen uit het urineonderzoek?
  • Waar dien je op te letten bij beoordeling van het urinesediment?
  • Zijn er bijkomende testen die je kan uitvoeren op de urine?

Daarnaast zullen we in deze module ook focussen op cytologie en zullen we je de nodige handvaten geven om zelfstandig cytologische preparaten te evalueren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van foto`s van cytologische preparaten. We bespreken welke types afwijkingen (ontsteking versus neoplasie) we kunnen zien op cytologie en hoe je dit onderscheid gemakkelijk zelf kan maken. Verder gaan we dieper in op het onderscheiden van goedaardige van kwaadaardige processen. Bovendien bespreken we ook hoe je patiënten met effusies (thoracaal, abdominaal) systematisch kan opwerken op basis van cytologie en andere bijkomende testen die je kan uitvoeren op het vocht.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca,
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 11
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7.5 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: online webinar ‘ontlastingsonderzoek in de praktijk’, online webinar ‘stollingsstoornissen’.

Gebruikte leermaterialen

 • Klinische cases, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

In deze module komt de beeldvorming en neurologie aan bod. We gaan van start met twee online webinars over de praktische interpretatie van röntgenfoto’s van de thorax en het abdomen. Onder het mom van ‘oefening baart kunst’ kunnen goede oefen-voorbeelden je leren ziektebeelden te herkennen, je kennis verdiepen en je waarschuwen voor valkuilen. Met dit doel worden interactieve cases gepresenteerd om je zo handvatten te bieden, die je helpen bij de interpretatie van röntgenfoto’s in de praktijk. Want een kleine afwijkingen is snel gemist en een foutje snel gemaakt, zeker tijdens de drukke werkzaamheden van een praktijk.

Vervolgens ligt de focus op neurologie. Op basis van een volledig neurologisch onderzoek is het mogelijk om niet enkel uit te maken of het een neurologisch probleem betreft, maar ook om het probleem te lokaliseren binnen het zenuwstelsel. Aan de hand van vele video’s worden de verschillende vormen van ataxie/parese toegelicht en wordt ook het verschil tussen beide uitgelegd. Het koponderzoek, panniculus reflex, anusreflex, … worden ook besproken en uitgelegd aan de hand van video’s. Je zal dus alle nodige handvaten krijgen om vol zelfvertrouwen een neurologisch onderzoek correct uit te voeren.

Daarnaast leer je aan de hand van twee leuke podcasts meer over de diagnose en behandeling van epilepsie en acute discus hernia.

Algemene info

 • Lesgevers: Martijn Beukers, DVM, Dip ECVR; Ine Cornelis, PhD, DVM, Dip ECVN; Sofie Bhatti, PhD, DVM
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 6
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: podcast ‘het verschil tussen CT en MRI’, online webinar ‘de neurologische patiënt in de hospitalisatie’.

Gebruikte leermaterialen

 • Podcasts, online webinars, radiologie quizzen, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

Help een spoedgeval! Of je nu een beginnende dierenarts bent of al jaren in het vak zit, het is altijd even spannend wanneer je te maken krijgt met een hond of kat die in slechte toestand verkeert.

Tijdens deze module leggen we eerst de focus op een correct vloeistofbeleid en zal je het volgende leren:

 • Wat is het verschil tussen dehydratatie en hypovolemie en tussen gedecompenseerde en gecompenseerde shock?
 • Hoe schat je de ernst van dehydratatie en hypovolemie in?
 • Welk type vocht is aangeraden en hoe bereken je hoeveel vocht je moet geven?
 • Welke parameters moet je monitoren tijdens vloeistoftherapie?

Verder zullen we je handvaten geven om vol zelfvertrouwen met volgende situaties om te gaan:

 • Honden met maagdilatatie/volvulus
 • Cardiovasculaire spoedgevallen

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca, Joachim Proot, DVM, Dip ECVS en Veronique Liekens, GP Cert Cardiology
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 9
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: podcast ‘bloedtransfusies in de praktijk

Gebruikte leermaterialen

 • Artikels, interessante documenten, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

Help een spoedgeval! Of je nu een beginnende dierenarts bent of al jaren in het vak zit, het is altijd even spannend wanneer je te maken krijgt met een hond of kat die in slechte toestand verkeert.

Tijdens deze module zullen we je handvaten geven om vol zelfvertrouwen met volgende situaties om te gaan:

 • Neurologische spoedgevallen
 • Oftalmologische spoedgevallen

Verder zal je aan de hand van een praktisch online webinar over intestinale chirurgie leren met welke zaken je rekening moet houden en hoe je zorgt voor een correcte techniek bij het uitvoeren van een enterotomie en enterectomie.

Algemene info

 • Lesgevers: Joachim Proot, DVM, Dip ECVS, Ine Cornelis, PhD, DVM, Dip ECVN en Sabine Schoofs, DVM
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 10
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 6 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: online webinar ‘diabetes ketoacidose’, online webinar ‘urethra obstructie

Gebruikte leermaterialen

 • Artikels, interessante documenten, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

In deze module wordt een grondige basis gelegd in verband met de meest voorkomende hartaandoeningen bij honden en katten. Je leert alles wat je moet weten van voorkomen, tot klinische klachten, diagnostiek en behandeling. Hierbij komen zowel de verworven hartaandoeningen aan bod:

 • Mitralisklepdegeneratie (MKD) (hond)
 • Dilatorische cardiomyopatie (DCM) (hond)
 • Feline cardiomyopathie (feline CM, HCM) (kat)

Alsook de meest voorkomende aangeboren hartaandoeningen:

 • Persisterende Ductus Arteriosus Van Botalli (PDA) (hond/kat)
 • Pulmonalisstenose (PS) (hond/kat)
 • (Sub) Aortastenose ((s)AS) (hond/kat)

In het tweede deel van deze module wordt de focus gelegd op de meest voorkomende dermatosen bij honden en bij katten. Laat je door Dr. Sophie Vandenabeele meenemen in de wondere wereld der dermatologie.

Algemene info

 • Lesgevers: Sophie Vandenabeele, PhD, DVM, Dip ECVD en Veronique Liekens, GP Cert Cardiology
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 6
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 6 uur
 • Optioneel bijkomend te volgen: podcast ‘de hartpatient in de praktijk’

Gebruikte leermaterialen

 • Artikels, interessante documenten, online webinars, podcast, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

De mankende hond of kat, we zien ze vaak. Om tot een correcte diagnose te komen, is het eerst en vooral belangrijk om een grondig en systematisch orthopedisch onderzoek uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk om goede röntgenfoto’s te nemen van de verdachte gewrichten/botten. Deze module zal focussen op het orthopedisch onderzoek en zal praktische tips geven voor het correct nemen van röntgenfoto’s van gewrichten.

Daarnaast zal er in deze module ook aandacht besteed worden aan wondverzorging en behandeling van wondes. Wanneer is een wonde geschikt om per primam te sluiten? Hoe benaderen we een wonde die (nog) niet kan gesloten worden? Wanneer plaatsen we een drain en, als we een drain plaatsen, welk type drain is dan te verkiezen? Aan de hand van casuïstieken zullen we deze en nog veel meer vragen proberen te beantwoorden. Het voorkomen, het vroegtijdig herkennen en het remediëren van factoren met een negatieve invloed op de wondverzorging maakt het verhaal succesvol of gedoemd om te mislukken.

Tot slot leer je meer over het plaatsen van spalkverbanden. Wanneer plaats je een spalkverband en wanneer beter niet? Er zal overlopen worden welk type fracturen met een spalkverband behandeld kunnen worden. Tevens zullen complicaties van spalkverbanden en het voorkomen van complicaties worden besproken.

Algemene info

 • Lesgevers: Hilde De Rooster, PhD, DVM, Dip ECVS, Nicole Willems, PhD, DVM, Dip ECVS en Chistophe Verroken, DVM, GP CSAVP
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 11
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7 uur

Gebruikte leermaterialen

 • Interessante documenten, podcast, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

In deze module zal eerst de focus gelegd worden op het correct gebruik van antibiotica.

Antibiotica zijn essentieel bij de behandeling van verschillende infectieziekten. Helaas zijn ze door het toenemende optreden van antibioticaresistentie niet altijd meer effectief. Aangezien één van de belangrijkste drijvende factoren achter antibioticaresistentie het overmatig gebruik en misbruik van antibiotica is, is het de verantwoordelijkheid van dierenartsen en dokters om antibiotica correct te gebruiken. In deze module leer je:

 • Wanneer, welke en hoe lang je antibiotica moet inzetten bij verschillende types van urineweginfecties, ademhalingsinfecties en maagdarmaandoeningen.
 • Welke antibiotica wordt aangeraden voor, tijdens en na een operatie en wat je moet doen in geval van een postoperatieve infectie.

Vervolgens komen in deze module een aantal belangrijke en veel voorkomende infectieuze aandoeningen aan bod zoals vectoroverdraagbare infecties, FIV en FeLV en FIP.

Je hebt 6 weken tijd om de volledige module te doorlopen. De module dient doorlopen te worden in de opgegeven volgorde en zal bestaan uit een afwisseling van interessant leesmateriaal en documenten (bv. stappenplannen/protocollen), online webinars en podcasts.

Aan het einde van de module volgt er een toetsmoment. Dit moment wordt ook beschouwd als een leermoment aangezien je bij elke antwoord een uitleg zal krijgen waarom een bepaald antwoord juist of fout is.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca, Joachim Proot, DVM, Dip ECVS en Marieke Voorhorst, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 12
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 10 uur

Gebruikte leermaterialen

 • Artikels, interessante documenten, podcasts, online webinars, toetsmomenten

Omschrijving inhoud

Sedatie en anesthesie zijn vaak noodzakelijk om operaties of andere procedures uit te kunnen voeren. Hoe gezond het dier ook is, er is altijd een risico op complicaties, of zelfs op sterfte. Eigenaars vinden dit vaak griezelig, en dierenartsen en dierenartsassistenten eveneens. In deze module focussen we ons eerst op de algemene anesthesie en bespreken we wat het risico is van anesthesie bij gezonde en zieke dieren, en hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden om het risico op complicaties te verminderen.

Hierbij worden volgende mogelijke complicaties besproken:

 • Luchtwegobstructie
 • Hypoventilatie
 • Hypoxemie
 • Hypotensie
 • Hypothermie

Hoe kunnen we ze opmerken? Wat is de oorzaak van deze complicaties? En hoe pakken we ze aan?

We bespreken eveneens enkele veel voorkomende arrythmieën en wat te doen bij een cardiopulmonair arrest.

Het tweede deel van deze module zal gaan over pijnbestrijding, want het belang van goede pijnbestrijding in de behandeling van onze huisdieren kan niet genoeg benadrukt worden. Een ingreep met passende analgesie maakt een ingreep voor zowel het dier als de eigenaar als de dierenarts en de assistenten veel plezieriger. We bespreken wat acute pijn is, en hoe deze signalen door het lichaam gestuurd en verwerkt worden. Maar, voordat we pijn kunnen behandelen moeten we eerst opmerken dat een dier pijn heeft. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. We bespreken het belang van observatie, gedragsbeoordeling en specifieke pijnschalen om de pijnervaring van het dier beter te begrijpen. Ten laatste gaan we het over het behandelen van pijn zelf hebben. Hoewel de nadruk zal liggen op het toedienen van medicatie (systemisch of lokaal), worden ook fysieke methodes van acute
pijnbestrijding besproken.

In een podcast waarin we Yves Samois, Dip ECVSMR interviewen zal je meer leren over de behandeling van arthrose bij honden en katten. 

Algemene info

 • Lesgevers: Sanne Melis, DVM, Dip ECVA, Yves Samois, PhD, Dip ECVSMR
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 6
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 5.5 uur

Gebruikte leermaterialen

 •  Online webinars, podcast, interessante documenten, toetsmoment.

Omschrijving inhoud

We sluiten het leertraject af met inwendige geneeskunde. Dit vakgebied is zo uitgebreid dat het moeilijk is om het volledig te vatten in een periode van 6 weken. Voor dierenartsen met een bijzondere interesse in dit vakgebied raden we het leertraject ‘Inwendige Geneeskunde in de Praktijk‘ aan. 

We gaan van start met een podcast en webinar over systemische hypertensie. Hierbij overlopen we de belangrijkste zaken zoals fysiologie, mogelijke onderliggende ziektes, klinische gevolgen, de diagnose en de behandeling van systemische hypertensie. We focussen ons hierbij ook op de belangrijkste verschillen die aanwezig zijn tussen katten en honden.

Vervolgens komen de maagdarmaandoeningen aan bod. We starten met een webinar dat handelt over de praktische opwerking van dieren met chronische (> 3 weken) dunne darm diarree. Daarnaast komen ook een aantal ‘acute gastro-intestinale’ aandoeningen aan bod, zoals parvovirus en acute hemorrhagische gastro-enteritis.

Deze module wordt aangevuld met interessante documenten, leesmateriaal, klinische cases die je zelf kan opwerken en leuke podcasts.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 12
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 12 uur

Gebruikte leermaterialen

 •  Online webinars, leesmateriaal, interessante documenten, klinische cases, podcast, toetsmomenten.

Wat onze studenten zeggen

Overtuigd? Schrijf nu in!

Ben je overtuigd en wil je je graag inschrijven voor dit traject? Vul dan onderstaand formulier in!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoeveel jaar ben je reeds werkzaam als dierenarts*
Wil je het traject volgen met of zonder ‘live’ contactmomenten?*
Ben je reeds lid bij OVT?*

Gegevens voor de factuur

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.