Het traject voor 2024 in Leuven is VOLZET!
Schrijf je nu in voor het traject in Asperen (nabij Utrecht) dat start in januari 2025.

Inwendige Geneeskunde in de Praktijk Traject Online Vet Training

Voor dierenartsen met een passie voor inwendige

Algemene informatie over het Inwendige Geneeskunde in de Praktijk Traject

Wat is het OVT Inwendige Geneeskunde in de Praktijk leertraject?

Het inwendige geneeskunde traject bestaat overwegend uit live contactmomenten. Er zijn drie fysieke lesdagen, van elk 8 uur, en 3 live online lesdagen, van elk 4 uur. Aanvullend wordt er gewerkt met online leermaterialen. We raden je aan om je best te doen om bij alle contactmomenten aanwezig te zijn. Echter, indien je een bepaalde dag niet aanwezig kan zijn, is er steeds de mogelijkheid om het materiaal van die dag zelfstandig online te doorlopen. 

Vind jij het heerlijk om uren na te denken over wat een patiënt nu werkelijk heeft? Vind je het leuk wanneer het niet onmiddellijk duidelijk is wat er speelt en wanneer je op zoek moet gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes? Word je helemaal enthousiast van de hond of kat met chronische maagdarmklachten, urinewegproblemen, bloedafwijkingen of hormoonaandoeningen (of al deze tesamen)? Dan is dit leertraject helemaal voor jou!

Gedurende een jaar zal je ondergedompeld worden in de wondere wereld van de inwendige geneeskunde. De focus zal hierbij liggen op zaken waar jij als praktijkdierenarts mee te maken krijgt in de praktijk. Aan de hand van klinische cases en op basis van de laatste literatuur zullen we je praktische handvaten geven die ervoor zullen zorgen dat je aan het einde van dit traject een zeer stevige inwendige geneeskunde kennis hebt.

Het traject bestaat uit 6 modules. In elke module wordt een ander vakgebied van de inwendige geneeskunde behandeld. OPGELET: het zijn allemaal ‘live’ contactmomenten, waarvan 3 fysieke lesdagen en 3 live online lesdagen.

Het traject bestaat overwegend uit live contactmomenten (3 fysieke lesdagen en 3 live online lesdagen). Indien je een bepaalde dag niet aanwezig kan zijn, is er steeds de mogelijkheid om het materiaal van die dag zelfstandig online te doorlopen.

Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van online leermaterialen: online webinars, podcasts, interessante documenten en artikels en toetsmomenten.

Het traject loopt van juni 2024 tot juni 2025. Je moet erop rekenen dat het doorlopen van het volledige traject minstens 50 uur (gemiddeld 6 tot 10 uur per module), verspreid over een jaar, in beslag zal nemen.

Je verdient met het traject meer dan 80 erkende bijscholingspunten. Maar nog belangrijker: je zal aan het einde van dit traject een zeer stevige inwendige geneeskunde kennis hebben!

Aangezien je dit traject in kleine groep doorloopt, geeft het je bovendien de kans om contact te leggen met collega’s en elkaar ondersteuning te bieden tijdens het doorlopen van het traject en hopelijk ook daarna! We maken een gesloten forum aan, alsook, indien gewenst, een Whatsapp groepje voor de groep.

Het traject start in januari 2025 en loopt tot december 2025.

Een minimaal aantal van 15 personen is nodig om het traject te laten doorgaan. We houden de groep klein, met een maximum van 30 personen.

Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca studeerde af als dierenarts in 2006 aan de universiteit van Gent, waar ze ook een internship en een residency in inwendige geneeskunde vervolledigde. Tot 2012 werkte ze met veel plezier aan de universiteit in Gent, terwijl ze in haar vrije tijd werkte als reisbegeleider en zo haar Canadese man leerde kennen. In 2012 verhuisde ze naar West Canada waar ze eerst twee jaar in de eerstelijn gewerkt heeft en enorm veel respect heeft gekregen voor eerstelijnsdierenartsen. Haar hart lag echter bij spoed en inwendige geneeskunde en om die reden is ze in 2015 terug overgeschakeld naar spoed- en verwijsdiergeneeskunde. Geert is sinds 2017 diplomate van de European college of veterinary internal medicine (ECVIM-ca). Ze is gepassioneerd door lesgeven en niets maakt haar blijer dan studenten zich zien ontwikkelen en zien groeien. Ze heeft een bijzondere interesse in hematologie en infectieuze aandoeningen, maar wordt ook enthousiast van gastro-enterologie en endocrinologie.

Naast werken voor OVT werkt ze als teleconsulent en lesgever voor de Evidensia Academy van Nederland en als specialist in de verwijskliniek Boundary Bay Veterinary Specialty Hospital in Langley, Canada. Geert vindt dat ze voor zichzelf de perfecte balans heeft gevonden tussen zelf klinische cases zien en procedures doen, andere dierenartsen helpen met klinische cases en lesgeven.

Data en locaties voor de live contactmomenten van het OVT leertraject

1. Dinsdag 7 januari 2025 (in persoon, startdatum van het traject)​

 • Locatie: Asperen
 • Tijdstip: 10u – 18u
 • Locatie: online
 • Tijdstip: 15u – 19u
 • Locatie: Asperen
 • Tijdstip: 10u – 18u
 • Locatie: online
 • Tijdstip: 15u – 19u
 • Locatie: online
 • Tijdstip: 15u – 19u
 • Locatie: Asperen
 • Tijdstip: 10u – 18u

Indien je een bepaalde dag niet aanwezig kan zijn, is er steeds de mogelijkheid om het materiaal van die dag zelfstandig online te doorlopen. 

Prijzen

 • Early bird (voor 31/7/2024): 1350 euro
 • Na 31/7/2024: 1395 euro
 • Een OVT jaarlidmaatschap is inbegrepen binnen de prijs*

* voor reeds bestaande OVT leden wordt hun lidmaatschap automatisch met een volledig jaar verlengd.

Gedetailleerd programma

Omschrijving inhoud

 • Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek, het zijn onderzoeken die we dagelijks uitvoeren in de praktijk. Ze kunnen ons dan ook voorzien van zeer veel nuttige informatie. Aan de hand van klinische cases overlopen we systematisch welke informatie je kan halen uit een bloedonderzoek. In deze module komt het volgende aan bod:

  • Hematologie:
   • Hoe classificeer je anemie?
   • Hoe kunnen parameters in het bloed je helpen de oorzaak van anemie te achterhalen?
   • Wat zijn mogelijke oorzaken voor erythrocytose?
   • Wat zijn mogelijke oorzaken voor afwijkingen in leukocyten en thrombocyten?
  • Bloeduitstrijkje:
   • Hoe bekijk je systematisch een uitstrijkje?
   • Welke info kan je halen uit het uitstrijkje?
  • Biochemie: met een uitgebreide bespreking van:
   • Nierwaarden
   • Leverwaarden en lever functietesten
   • Glucose
   • Eiwitten en elektroforese
   • Cholesterol en triglycerides
   • Lipase, amylase
   • Creatinine kinase
  Stollingsstoornissen: met een bespreking van de fysiologie van het stollingssysteem, de beschikbare stollingstesten en hoe je, onder andere op basis van de diagnostische testen, maar ook op basis van het klinisch beeld, het onderscheid kan maken tussen primaire en secundaire hemostase afwijkingen.

  Daarnaast zullen we in deze module ook focussen op cytologie en zullen we je de nodige handvaten geven om zelfstandig cytologische preparaten te evalueren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van foto`s van cytologische preparaten. We bespreken welke types afwijkingen (ontsteking versus neoplasie) we kunnen zien op cytologie en hoe je dit onderscheid gemakkelijk zelf kan maken. Verder gaan we dieper in op het onderscheiden van goedaardige van kwaadaardige processen. Bovendien bespreken we ook hoe je patiënten met effusies (thoracaal, abdominaal) systematisch kan opwerken op basis van cytologie en andere bijkomende testen die je kan uitvoeren op het vocht.

De module bestaat uit een afwisseling van interessant leesmateriaal en documenten (bv. stappenplannen/protocollen) en online webinars. Tijdens deze module worden verder verschillende klinische cases besproken, zowel tijdens de fysieke lesdag, maar ook online kan je zelfstandig twee klinische cases opwerken.

Aan het einde van de module volgt er een toetsmoment. Dit moment wordt ook beschouwd als een leermoment aangezien je bij elke antwoord een uitleg zal krijgen waarom een bepaald antwoord juist of fout is.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca,
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 20
 • Totale geschatte tijdsduur: minimaal 10 uur (8 uur fysiek les en 2 uur online zelfstandig)
 • Optioneel bijkomend: urineonderzoek in de praktijk, ontlastingsonderzoek in de praktijk, afwijkingen in elektrolyten, podcast bloedtransfusies.

Omschrijving inhoud

Over endocrienziekten kunnen we dagen praten en om die reden zijn er twee modules gewijd aan endocrinologie. In de eerste module, die online gegeven wordt, komen de bijnieraandoeningen aan bod. We starten met de ziekte van Cushing en geven een volledige update en gespecialiseerd advies omtrent de diagnostiek, behandeling en opvolging van behandeling van honden met de ziekte van Cushing. Aan het einde van deze module zal je weten:

 1. Wanneer over te gaan tot het uitvoeren van hormoontesten voor de ziekte van Cushing.
 2. Welke hormoontest te gebruiken voor de diagnose (wat zijn hun voor-en nadelen?)
 3. Hoe het onderscheid te maken tussen hypofyse en bijnierafhankelijk hyperadrenocorticisme.
 4. Welke behandeling te adviseren
 5. Welke test te kiezen voor de opvolging van de behandeling met Trilostane en wat te doen met de testresultaten.

We zullen het daarnaast ook kort hebben over hyperadrenocorticisme en hyperaldosteronisme bij de kat.

De cursist zal vervolgens zelfstandig online het gedeelte over de ziekte van Addison volgen. Er wordt gestart met een bespreking van de fysiologie van de bijnieren, en de klinische klachten waarmee dieren met de ziekte van Addison zich kunnen aanbieden. Daarna wordt er ingegaan op de verschillende mogelijke diagnostische testen en de behandeling, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen behandeling die noodzakelijk is tijdens een acute Addison crisis en de lange termijnsbehandeling van deze aandoening. Er zal bovendien ook dieper worden in gegaan op `atypische` Addison. Wat is atypische Addison? Hoe kunnen we deze aandoening herkennen, diagnosticeren, behandelen en hoe volgen we de behandeling op?

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca en Yi Cui, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 12
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7 uur

Omschrijving inhoud

In de tweede endocrinologie module komen diabetes mellitus en schildklieraandoeningen aan bod.

Diabetes mellitus is een veel voorkomende ziekte bij honden en katten. De ziekte wordt over het algemeen gemakkelijk herkend en is niet zo moeilijk om te diagnosticeren. De behandeling daarentegen kan soms meer complex zijn en ook de opvolging is niet altijd even gemakkelijk. Niet ieder dier reageert namelijk even goed op behandeling en we kennen allemaal de diabeet die maar niet lijkt te reageren op de insuline therapie.

We kunnen tegenwoordig kiezen uit verschillende insulinesoorten, maar welke type insuline is nu het beste? En hoe zit het met de voeding? Bovendien lopen er momenteel ook interessante studies omtrent het gebruik van SGLT-2 inhibitoren bij katten. Wat zijn SGLT-2 inhibitoren en kunnen ze gebruikt worden voor de behandeling van diabetes bij katten? Daarnaast is er ook het een en het ander veranderd wat betreft de opvolging van diabeten. Sinds de opkomst van continue glucose monitors (CGM) zoals de FreeStyle Libre is het monitoren van diabeten zoveel gemakkelijk geworden. Hoe werken deze monitors en wanneer zijn ze aangeraden? Dit en nog veel meer kom je te weten tijdens het eerste deel van deze module. 

Daarna zullen we het hebben over schilkdkliergerelateerde aandoeningen. Hierbij beantwoorden we onder andere volgende vragen:

 • Is vrij T4 (fT4) superieur aan totaal T4 (tT4) voor de diagnose van hypo- en hyperthyroïdie?
 • Welke rol speelt TSH bij hypo-en hyperthyroïdie bij de kat?
 • Hyperthyroïdie samen met chronische nierziekte: wat doe je met deze patiënten?
 • Wat zijn de gevolgen van iatrogene hypothyroïdie bij de kat? Hoe herken je het en hoe behandel je het?
 • Is transdermale medicatie of een gespecialiseerd dieet een goede behandeling voor hyperthyroïdie bij katten?
 • Kunnen katten ook spontaan verworven hypothyroïdie krijgen?
 • Komt congenitale hypothyroïdie voor bij honden en katten? Hoe herken je het?
 • Wat kan hyperthyroïdie bij honden veroorzaken? Hoe ga je deze dieren opwerken en behandelen?
 • Hoe kan je betrouwbaar een diagnose van hypothyroïdie bij honden stellen wanneer de schildklierfunctietesten geen rechtlijnig antwoord geven?
 • Wanneer en hoe behandel je hypothyroïdie bij katten?

Aansluitend kunnen de cursisten nog zelfstandig online een webinar volgen over diabetes ketoacidose en hyperglycemisch hyperosmolair syndroom bij honden en katten.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 20
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 10 uur

Omschrijving inhoud

Of je nu van inwendige geneeskunde houdt of niet. Als praktijkdierenarts kom ze zeer vaak in contact met maagdarmaandoeningen bij honden en katten. In sommige gevallen gaat dit om ongecompliceerde gevallen van acuut braken of diarree. Zaken die gemakkelijk te diagnosticeren en op te lossen zijn. Maar wat indien het probleem langer aanhoudt en chronisch wordt?

Tijdens deze module focussen we ons enerzijds op deze chronische gevallen en geven we een uitgebreide uiteenzetting over de praktische diagnostische opwerking van honden en katten met chronische dunne darm diarree. Daarnaast zullen we ook een gedetailleerd overzicht geven over alles wat er geweten is over chronische enteropathie bij gezelschapsdieren en welke zaken je kan proberen bij dieren met refractaire ziekte.

Daarnaast komen ook een aantal ziektes aan bod die een eerder acuut ziekteverloop kennen zoals parvovirus infecties en acute hemorrhagische gastro-enteritis. We focussen ons hierbij vooral op de diagnostiek en behandeling van deze soms levensbedreigende aandoeningen.

De cursisten zullen hierbij voorzien worden van praktische stappenplannen en protocollen.

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 14
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 7 uur

Omschrijving inhoud

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Acute en chronische pancreatitis bij honden en katten
 • De meest voorkomende leveraandoeningen zoals hepatische lipidose, cholangiohepatitis, chronische hepatitis

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 10
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 5 uur

Omschrijving inhoud

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Chronische nierziekte
 • Glomerulopathie
 • Urethra obstructie
 • Urolithiase
 • Antibioticagebruik bij urineweginfecties

Algemene info

 • Lesgevers: Geert Paes, DVM, Dip ECVIM-ca
 • Aantal erkende bijscholingspunten: 20
 • Totale geschatte tijdsduur: ongeveer 10 uur

Wat onze studenten zeggen

Overtuigd? Schrijf nu in!

Ben je overtuigd en wil je je graag inschrijven voor dit traject? Vul dan onderstaand formulier in!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoeveel jaar ben je reeds werkzaam als dierenarts*
In wat voor setting werk je?*

Ben je reeds lid bij OVT?*

Gegevens voor de factuur

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.