Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Wat is de dosis voor Darbepoetin voor de behandeling van anemie tengevolge van chronische nierziekte bij de hond en kat?

De dosis die gebruikt word voor honden en katten werd geëxtrapoleerd vanuit de humane geneeskunde en de studies die de meest effectieve dosis onderzoeken zijn niet beschikbaar. Bij katten wordt meestal een dosis van 1 µg/kg 1x/week subcutaan aangeraden. Een retrospectieve studie in 33 honden met anemie tengevolge van chronische nierziekte (Fiocchi EA et al, J Vet Intern Med, 2017), waarbij een dosis van 0.4 tot 0.8 µg/kg 1x/week subcutaan werd gebruikt, vond dat de hogere dosis geassocieerd werd met een meer uitgesproken stijging van de hematocriet. Het doel is om de medicatie wekelijks te geven tot een laag-normale hematocriet bereikt wordt (voor katten tussen 25-35% en honden 37-42%). Eenmaal deze hematocriet bereikt is, kan het product om de andere week ingespoten worden of kan er verdergegaan worden met wekelijkse injecties met een verlaging van de dosis van 20 tot 25%. In de retrospectieve studie bij honden (Fiocchi EA et al, J Vet Intern Med, 2017) werd gevonden dat het product NIET meer effectief was wanneer het doseringsinterval meer dan 21 dagen (elke 3 weken) betrof. Naast een behandeling met Darbepoetin is ook ijzersupplementatie aangeraden (ijzerdextraan intramusculaire injectie 50 mg/kat en 50-300 mg/hond; indien nodig maandelijks herhalen) en indien er een vermoeden bestaat van gastrointestinaalbloedverlies (zie vraag `Wat is de oorzaak van anemie in dieren met chronische nierziekte`) dient ook hiervoorbehandeling ingesteld te worden met zuurremmers (H2 antagonist of proton pomp inhibitor) en sucralfaat.