Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas in de menubalk om in de kennisdatabank te zoeken. Vind je geen antwoord? Stuur je vraag naar ons via dit formulier.

Wat is de oorzaak van anemie in dieren met chronische nierziekte?

De anemie die we zien in dieren met chronische nierziekte is multifactorieel en onder andere het gevolg van 1) verminderde productie van erythropoëtine door de nieren 2) verkorte overlevingsduur van de rode bloedcellen 3) chronisch gastrointestinaal bloedverlies (vaak niet macroscopisch zichtbaar) 4) chronische inflammatie 5) verminderde opname voedingsstoffen. Gastrointestinaal bloedverlies is van groter belang in honden dan in katten (McLeland SM et al, J Vet Intern Med, 2014) en kan soms moeilijk zijn om vast te stellen aangezien de dieren vaak geen melena of vers bloed bij de ontlasting vertonen. Labo bevindingen die suggestief kunnen zijn voor gastrointestinaal bloedverlies zijn: thrombocytose, microcytose (laag MCV) en hypochromasie (laag MCHC) en een BUN dat in verhouding met het creatinine meer gestegen is. Een occulte bloedtest op de ontlasting kan ook verder informatie geven over of er microscopische hoeveelheden bloed in de ontlasting aanwezig zijn (zie vraag `Wat is een fecale occulte bloedtest?). Bij chronisch gastrointestinaal bloedverlies ontstaat vaak secundair ijzerdeficiëntie (gekenmergkt door een laag retic-Hgb, laag ferritine en in een vergevorderd stadium ook microcytose en hypochromasie). Wanneer er een vermoeden is van gastrointestinaal bloedverlies kan het nuttig zijn om deze dieren te behandelen met eenH2 antagonist of proton pomp inhibitor (bv. omeprazole 1 mg/kg 2x/dag) en sucralfaat en vervolgens op te volgen of de hematocriet verbetert.