ACVIM consensus: Pancreatitis bij katten

Deel 1 – inleiding, fysiologie en klinische klachten Deel 2 – diagnose Deel 3 – behandeling acute pancreatitis Deel 4 – behandeling chronische pancreatitis Handouts

Protein Losing Enteropathies Bij de Hond

Deel 1 – introductie raspredisposities en diagnose Deel 2 – oorzaken en behandeling Deel 3 – Systemische complicaties en prognose Deel 4 – Dietary management…

Diagnose van FIP bij de kat

Deel 1 – inleiding en algemene labo bevindingen Deel 2 – Effusies, cerebrospinaal vocht en glasvocht Deel 3 – antilichaam testen Deel 4 – antigen…